UPEČTE SVÉ POZNÁMKY

Zpět

Tohle není obyčejný poznámkový blok. Rocketbook Wave umí vaše vlastnoručně napsané poznámky odeslat v digitalizované formě na Dropbox, Google Drive, váš e-mail nebo jinou online službu, a dokonce je chytře roztřídit. A až budou všechny stránky popsané, stačí Rocketbook hodit na 5 minut do mikrovlnky. Všechen text zázračně zmizí a notýsek lze znovu použít!

 

getrocketbook.com

Zpět