TROCHA ČERSTVÉHO VZDUCHU

#To chceš
Zpět

Možná sami tak úplně nevyřešíme některé ekologické problémy jako třeba znečištění ovzduší, můžeme však alespoň sami sobě od nich ulevit. Breathe je miniaturní věc, o které byste ani neřekli, že vůbec něco umí. A ono jo! Kamkoli se totiž hnete a vezmete si tento kovový váleček s sebou, máte zajištěn neomezený přísun čistého vzduchu. Breathe je ta nejmenší věc na světě, která dokáže eliminovat v daném místě znečištění ovzduší, navíc nevyžaduje žádnou další údržbu. Prostě si jen tak nosíte alpský vzdoušek v kapse.

 

Zpět