Žofie Dařbujánová

Před festivaly nemůžu dospat

Petra Ptáčková

Na západě letí barvy postkomunistické šedi

ADAM SEBASTIAN HELCELET

DESETIBOJ PEKELNĚ BOLÍ

Tomáš Zonyga

Už mám pud sebezáchovy!

DITA PŘIKRYLOVÁ

HOLKY TO DOKÁŽOU TAKY!

Jan Vondrák

Když stavíte dům, buďte nároční

ONDŘEJ BANK:

LYŽAŘ, KTERÝ TANČÍ ZA HRANOU

JIRKA KRÁL:

NA YOUTUBE MUSÍŠ BÝT SVŮJ

LÉNA BRAUNER

MÁM RÁDA, KDYŽ NĚCO VYBOČUJE

PETRA SOUKUPOVÁ

PSANÍM PŘEKONÁVÁM POCIT VINY, ŽE NEPÍŠU