RUKAVICE NA ZIMU? PŘEŽITEK

#To chceš
Zpět

Co kdybychom mohli virtuální realitu vnímat i dotekem? A kde se vůbec nachází ta pomyslná hranice mezi skutečností a virtuální realitou? Víme jen, že ta hranice začíná být zatraceně tenká. Tak například s pomocí rukavic Gloveone je možné ohmatávat předměty, které vidíte na obrazovce. Nebo s nimi pohybovat. Celá věda spočívá v pouhém převádění dotykových vjemů na vibrace různých frekvencí a intenzity.

 

Zpět